Polityka prywatności


Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Klientów, Dostawców oraz innych korzystających ze strony internetowej www.trakt.lubin.pl wszelkich powiązanych z nią środków komunikacji (e-mail, telefon).

Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest TRAKT Firma Handlowa, NIP:691-001-48-70. Adres: ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:

konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem,

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) i b) jest dobrowolne.

Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów.

Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwa firmy, adres dostawy.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać ze wskazanej podstawy prawnej.

Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne i płatność kartą płatniczą  tylko w celu realizacji tych płatności.

Ochrona danych

Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów oraz przesyłania zapytań i ofert handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,

dokładne i aktualne,

nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

bezpiecznie przechowywane.

Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ciasteczka

Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano stronę internetową i jakie preferencje miał użytkownik.

Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,

statystycznym,

przystosowania strony internetowej do Państwa preferencji.

Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas strona internetowa może nie funkcjonować prawidłowo.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie i umieszczeniu zmienionej na stronie internetowej www.trakt.lubin.pl

Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w punkcie 10.1